Av. Arb. Evren DENİZ

Av. Arb. Evren DENİZ

Av.Arb. Evren DENİZ, 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesin’den 2005 yılında mezun olmuştur. 2012 yılına kadar çeşitli hukuk bürolarında mesleğini icra ettikten sonra 2012 yılında yine kendisi gibi avukat olan kardeşi Kerim KÜRKÇÜ ile beraber İstanbul Kadıköy’de KED HUKUK BÜROSU nu kurmuştur.

Av.Arb. Evren DENİZ, Türk Hukukunun tüm alanlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş ve davaların içinde bulunmuştur. 2015 yılında T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanlığı Arabuluculuk Belgesi ve 2017 yılında da T.C. Marmara Üniversitesi İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi alarak daha etkin hizmet vereyi hedeflemiştir. Bunlarla beraber, Avrupa Patent Vekiliği de yapmaktadır. İngilizce diline vakıf olup, iş hukuku İngilizcesi üzerine eğitim almıştır.

Av.Arb. Evren DENİZ; Bankacılık Hukuku, Ticaret Hukuku, İhracat ve Kambiyo Mevzuatı, İcra Ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Krediler, Muhasebe, İş Hukuku, Gayrı Menkul Hukuku, Marka Ve Patent Hukuku ve özel hukukun birçok alanında faal olarak bulunmaktadır. Özellikle Banka Hukuku, Krediler, Ticaret Hukuku, İcra Ve İflas Hukuku ile Şirketler arası veya Şirket ortaklarının birbirleriyle gerçekleştirdikleri ihtilafların çözümü alanında geniş hukuki deneyime sahiptir.

Eğitim ve Sertifikasyonlar

1999-2005;İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2006-2007; İstanbul Barosu - Avukatlık Stajı

2006-2007; İstanbul Barosu –Hukuk İngilizcesi Katılım Sertifikası

2006-2007; İstanbul Barosu –İngilizce Eğitim Katılım Sertifikası

2007; Türk Patent Enstitüsü-Marka Ve Patent Vekilliği

2007; İstanbul Barosu’na Sunulmuştur; Doğrudan Doğruya İflas Yolları Tez Çalışması

2008; Milli Eğitim Bakanlığı 160 Saatlik Bilgisayar Sertifikası

2008; Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisansı

2010; Marka Hukukunda Tazminat Sorunsalı Projesi

2011; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitim Sertifikası

2013; İstanbul Barosu,  ’Sanık Müdafiliği VeMağdur, Şikâyetçi, Katılan  Vekilliği EğitimSemineri Sertifikası’

2014; İstanbul Barosu, ‘Kadın Hakları Eğitim Semineri Sertifikası’

2014; İstanbul Aydın Üniversitesi Arabuluculuk Sertifikası

2014; Marmara Üniversitesi Türk Borçlar Kanununun Değerlendirmesi Hk

      Seminer Katılım Belgesi

2015; T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanlığı Arabuluculuk Belgesi

2017;T.C.Marmara Üniversitesi İş Hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi