• KED HUKUK

    Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku

  • KED HUKUK

    Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri

  • KED HUKUK

    Arabuluculuk ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Adalet Kutup Yıldızı Gibidir, Yerinde Durur ve Kalan Her Şey Onun Etrafında Döner - Confucius (Konfüçyüs)

Arabuluculuk

Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturmaya çalıştıkları bir süreçtir. Arabulucular, tarafların iletişimini kolaylaştırarak onları masada tutan bazı sistematik yöntemler uygular. Tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olur.

Marka & Patent

En basit ifade ile bir buluşu veya yeni bir ürünü ortaya çıkaran kişinin, bu buluş veya ürün üzerindeki haklarını güvence altına almaktır. Daha açık ifade edecek olursak; buluşu yapan ya da ürünü üreten kişi, buluş veya ürünün satışı, çoğaltılması ve pazarlanması gibi alanlarda hak sahibi olmuş olur ve ürün sahibinden başka hiç kimse bu ürünün bir benzerini ya da bu ürünün satışını yapamaz.


KED Hukuk & Danışmanlık

Kamu Hukukuna ve Özel Hukuka ait bir çok alanda faaliyet göstermektedir.

Bize Ulaşın

Ked Hukuk Bürosu

Av. Arb. Evren DENİZ
Kurucu

Av. Kerim KÜRKÇÜ
Kurucu

Hizmet Alanlarımız

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mah Başvuruları

Arabuluculuk

Ceza Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Ve Kentsel Dönüşüm Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İş Hukuku

Marka & Patent Tescil

Medeni Hukuk

Sınai Mülkiyet Hukuku (Marka ve Patent Hukuku)

Sosyal Güvenlik Hukuku

Ticari Ceza Hukuku

Tüketici Hukuku